Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.

Projekt

Ocena skutków regulacji

Written by