Indeks leków dla pielęgniarek i położnych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia niektóre preparaty farmaceutyczne mogą być przepisywane przez pielęgniarki i położne. Recepty wypisywane przez pielęgniarki i położne dotyczą głównie środków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, przeciwzakaźnych. Indeks leków obejmuje także preparaty stosowane w niedokrwistości, chorobach skóry, zatok, przyzębia, substancje rozszerzające oskrzela czy anksjolityki.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawiera dokładny wykaz substancji czynnych zawartych w preparatach farmaceutycznych, na które mogą wystawiać recepty pielęgniarki.

Indeks

Written by