Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej

We Włocławku w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” zorganizowana przez Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku. Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata nauki oraz praktyków członków interdyscyplinarnych zespołów opieki długoterminowej zaangażowanych w kwestii rozwiązywania złożonych problemów osób przewlekle chorych. W pierwszej części konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące transferu pacjenta z zastosowaniem lekkiego i ciężkiego sprzętu, zalecenia w pielęgniarskiej opiece diabetologicznej – niezbędnik dla skutecznej samoopieki, postępowanie z przetoką i raną przewlekłą oraz bolerioza czy kleszczowe zapalenie mózgu – czego naprawdę powinniśmy się bać.

Następnie po uroczystym otwarciu miały miejsce sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła wyzwań i perspektyw rozwoju współczesnego pielęgniarstwa (część I). Kolejna to dobre praktyki pielęgniarskie w opiece długoterminowej. Trzecia sesja dotyczyła wyzwań i perspektyw rozwoju współczesnego pielęgniarstwa (część II). Czwarta sesja to zaawansowana praktyka w opiece długoterminowej. Ostatnia sesja to interdyscyplinarne aspekty opieki nad chorym przewlekle – jakość w ochronie zdrowia a wyzwania opieki długoterminowej.

Równolegle z tymi sesjami odbywały się sesje Studenckich Kół Naukowych.

W konferencji uczestniczył Przewodniczący ORPiP Tomasz Krzysztyniak.

Wśród uczestników biorących udział w Konferencji były pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunki medyczne i terapeuci zajęciowi z toruńskich placówek medycznych takich jak Hospicjum „Światło”, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. „Jerzego Popiełuszki” i Szpital Miejski.

Podziękowanie dla OIPiP w Toruniu

Galeria PWSZ

Written by