Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

W załączeniu udostępniam projekt  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Projekt Zarządzenia

Załącznik nr 1 – katalog świadczeń

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – karta wizyt

DSOZ – umowa załącznik nr 1

DSOZ – umowa załącznik nr 2

DSOZ – umowa załącznik nr 3

DSOZ – umowa załącznik nr 4

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Written by