Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowany do pielęgniarek i położnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Realizując ustawowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. zwracam się do was Koleżanki i Koledzy z prośbą o informowanie rodziców i opiekunów dzieci urodzonych w latach 2013-2016 o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

Apel

Written by