Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r.

Projekt Zarządzenia

Załącznik 1

Załącznik 2 – wzór umowy

Załączniki do umowy 1-4

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

 

Written by