Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W załączeniu udostępniam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Projekt rozporządzenia

Ocena skutków regulacji

Written by