Spotkanie z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

Dziś w siedzibie Izby odbyło się  zorganizowane przez Wiesławę Elzanowską – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępców Rzecznika spotkanie z kierowniczą kadrą pielęgniarską podstawowej opieki zdrowotnej z Torunia. W spotkaniu uczestniczyli również delegaci z rejonów obejmujących POZ oraz Sekretarz Okręgowej Rady Wiktor Karasiewicz.

Podczas spotkania Zastępca Okręgowego Rzecznika pani Anna Birecka przeprowadziła szkolenie z zakresu prewencji zawodowej na temat: „Prawo pacjenta do informacji a zakres odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej”.
W dalszej części spotkania omawiane były najczęstsze problemy w pracy pielęgniarki i położnej zatrudnionej w podstawowej opiece zdrowotnej.
Było to pierwsze spotkanie z cyklu kierowanego do pracowników POZ.

Written by