Projekt zarządzenia Prezesa NFZ – koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

W załączeniu udostępniam projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Projekt-zarzadzenia.zip

Written by