Z żałobnej karty…

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
Hani Parzyszek
Była wspaniałą pielęgniarką, oddaną swojej pracy.
Zapamiętamy ją jako bardzo dobrego człowieka o wielkim sercu.

Koleżanki i koledzy z Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Miejskiego w Toruniu.

* * * * *

Written by