Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia, w drodze uchwały, zwołała XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.
Odbędzie się on 15 marca 2018 roku. Początek obrad o godzinie 9:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Więcej informacji w zakładce: Okręgowy Zjazd

Written by