Z żałobnej karty..

Koleżance

Annie Szytniewskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Siostry

składa Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

oraz  pracownicy biura OIPiP

* * * * *

Written by