Z żałobnej karty..

Koleżance Annie Szytniewskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry składa Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Czytaj więcej