Z żałobnej karty…

Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Krystynie Uzikowskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składa Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

oraz członkowie  Organów i pracownicy OIPiP

* * * * *

Written by