Zmiana wysokości opłat za wpis i zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych

Informujemy, że od lutego obowiązują nowe wysokości opłat:

  • 91 zł za wpis do rejestru praktyk zawodowych
  • 46 zł za zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty prosimy dokonywać na konto OIPiP w Toruniu:

16 1240 4009 1111 0000 4493 5681

tytułem: opłata za wpis lub zmianę wpisu do rejestru praktyk

Written by