Wysokość składek na ubezpieczenia

Przypominamy, że od stycznia 2018 roku zmieniła się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie i położnicze. Źródło: zus.pl

Składki płacone są do 15 lutego (za miesiąc styczeń)

Proszę pamiętać, że uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat.

Składki do ZUS

Written by