Wyjazd na uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu organizuje wspólny wyjazd Członków samorządu na uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki – prekursorki pielęgniarstwa domowego. Uroczystości odbędą się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach 28 kwietnia 2018 roku.

Wyjazd autokaru z Torunia planowany jest na 27 kwietnia 2018 roku (piątek) około godziny 12:00.

Koszt udziału dla jednej osoby wynosi 80 zł (w cenie: przejazd, nocleg + śniadanie)

Powrót planowany jest w dniu 28 kwietnia 2018 roku (sobota) w godzinach popołudniowo-wieczornych – po zakończeniu uroczystości.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 56 621 00 22 wew. 3 lub drogą mailową: sekretarz@oipip.torun.pl i dokonanie wpłaty w przeciągu trzech dni od zgłoszenia na konto bankowe OIPiP 16 1240 4009 1111 0000 4493 5681 z dopiskiem Beatyfikacja i nazwiskiem uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie poświęconej Hannie Chrzanowskiej: http://www.chrzanowska.diecezja.pl/

Written by