Dyspozytor jak funkcjonariusz publiczny

Ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych objęte są m.in. pielęgniarki i położne. Nowelizowana ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozszerzy tą ochronę na dyspozytorów, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Oznacza to, że za znieważenie takiej osoby grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zaś za naruszenie nietykalności cielesnej – do lat trzech.

Written by