Komisja Rewizyjna

Dzisiaj odbyła się kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, która to sprawdzała poprawność realizacji uchwał  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium. Ponadto Komisja opracowała sprawozdanie z działalności w 2017 roku. Sprawozdanie to zostanie opublikowane po Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych, który jest zaplanowany na 15 marca 2018 roku.

Written by