Wysokość składki członkowskiej na rok 2018

Informujemy, że w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej w ramach działalności gospodarczej od miesiąca lutego 2018 roku wysokość składki się zmieniła i wynosi 35,55 zł. Za miesiąc styczeń 2018 roku wysokość składki wynosi 33,03 zł.
Szczegółowe informacje w zakładce Składki członkowskie

Written by