Zmiany w przepisach

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadziła z dniem 1 grudnia 2017 roku istotne zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

Zobacz

Written by