Konferencja Opieki Paliatywnej

W dniach 18-20 stycznia w Częstochowie odbyła się XXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Na konferencji wystąpili znamienici prelegenci, specjaliści i przyjaciele Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Tematem przewodnim konferencji było motto: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. – Miłość samego siebie jest miarą miłości drugiego człowieka. Nie można pokochać bliźniego, jeśli najpierw nie pokochamy siebie. Miłość siebie samego jest jedną z najtrudniejszych umiejętności w życiu człowieka. Zrozumienie własnych potrzeb i słabości, akceptacja swojego życia takim, jakie jest w danej chwili, bez niechęci i rezygnacji to trudne zadanie dla wszystkich ludzi, również członków zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej. Mówiąc o sprawach i problemach osób, które na co dzień pochylają się nad nieuleczalnie chorymi, chcemy uczyć się miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej i wymagającej – mówiła Pani Anna Kaptacz Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Sześć sesji plenarnych poświęconych było zarówno zagadnieniom dotyczącym najlepszych sposobów leczenia i opieki nad pacjentami w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, ale również tematyka wykładów zwracała uwagę na potrzeby i bolączki pracowników ochrony zdrowia na co dzień realizujących świadczenia zdrowotne i otaczających opieką chorych i ich rodziny. Tradycyjnie konferencji towarzyszyły sesje warsztatowe dotyczące praktycznego zastosowania oceny i monitorowania bólu, metod psychologicznych możliwych do wykorzystania w pracy z chorym oraz sposobów dbania o swoje własne zdanie i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Na zakończenie konferencji podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę częstochowskiego dr Wacława Depo przed cudownym Obrazem Matki Boskiej częstochowskiej zaproszono wszystkich na Pielgrzymkę Hospicjów Polskich.

W Konferencji uczestniczyli Jacek Kubiczak – Dyrektor Hospicjum „Światło” oraz Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący OIPiP w Toruniu.

Written by