Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej

19 stycznia 2018 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 160 ogłoszono tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej reguluje kwestie prawne związane z działalnością leczniczą.

Ustawa określa:

  • zasady wykonywania działalności medycznej
  • rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych (służby zdrowia)
  • zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej.

Treść Ustawy

Written by