Zespół ds. Lecznictwa Szpitalnego

W Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Lecznictwa Szpitalnego przy NRPiP. Priorytetami w działaniu na rok 2018 będą „Zarządzanie i kierowanie zespołami pielęgniarek i położnych”, nadzór nad wdrażaniem ICNP oraz zadania wynikające z dokumentu „Strategia dla polskiego pielęgniarstwa”.

W spotkaniu uczestniczył Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący OIPiP w Toruniu, Przewodniczący Komisji ds. Świadczeń Gwarantowanych przy NRPiP w Warszawie.

Written by