Egzaminy specjalizacyjne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zadania egzaminacyjne będące przedmiotem państwowego egzaminu specjalizacyjnego (nowym trybem) będą udostępniane na stronie www.ckppip.edu.pl po trzech latach od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej.
Póki zadania egzaminacyjne ze strony www.ckppip.edu.pl udostępniamy poniżej

Written by