Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 4 stycznia 2018 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w temacie P1, czyli elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Ma ona usprawnić wszelkie procesy związane z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia.

Spotkanie otworzyła Pani Minister Anna Streżyńska, która powitała zaproszonych gości – interesariuszy reprezentowanych przez samorządy zawodowe, stowarzyszenia i twórców oprogramowania. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali Prezes Zofia Małas i Tomasz Krzysztyniak.

Czytaj dalej

 

Written by