Konkurs na stanowisko oddziałowej

W dniu dzisiejszym w Szpitalu w Brodnicy odbyły się konkursy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i położnej oddziałowej. W wyniku przeprowadzonej procedury komisja rekomendowała dwie osoby, które zostały wyłonione w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału urazowo-ortopedycznego i pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacyjnego.

Na pozostałe dwa konkursy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału pediatrycznego i położnej oddziałowej oddziału ginekologiczno-położniczego nie wpłynęła wymaga liczba ofert. Z tego powodu Komisja nie mogła przeprowadzić procedury konkursowej.

W komisji konkursowej zasiadali Małgorzata Kufel Wiceprzewodnicząca ORPiP w Toruniu oraz Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący OIPiP w Toruniu.

Written by