Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia, w drodze uchwały, zwołała XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na dzień 15 marca 2018 roku. Początek obrad o godzinie 9:00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Written by