Egzamin kończący przeszkolenie po przerwie

Dziś w siedzibie Izby odbył się egzamin końcowy  przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. Podchodząca do egzaminu Pielęgniarka odbyła wymagane staże w Szpitalu w Brodnicy. Egzamin pisemny zaliczyła z pozytywnym wynikiem. W komisji egzaminacyjnej zasiadali:

  • Agnieszka Linda – Przełożona Pielęgniarek ZOZ Brodnica,
  • Renata Wieczorek – Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Chirurgii, ZOZ Brodnica,
  • Wiktor Karasiewicz – Sekretarz ORPiP

Serdecznie gratulujemy pozytywnego zakończenia przeszkolenia i życzymy sukcesów na drodze zawodowej.

Written by