Spotkanie z Rzecznikiem

W Szpitalu w Chełmnie odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych szpitala oraz z placówek ochrony zdrowia powiatu chełmińskiego z Wiesławą Elzanowską Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej  oraz Izabelą Mazurek i Marzeną Bagińską Zastępcami Okręgowego Rzecznika.

W trakcie spotkanie poruszano zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej oraz najczęstszych przewinień zawodowych, które są przedmiotem skarg składanych do Okręgowego Rzecznika. W spotkaniu uczestniczył również Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący Okręgowej Rady, który przypomniał o konieczności aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek.

Serdeczne podziękowania dla Pani Marzanny Ossowskiej za pomoc w organizacji spotkania.

Następne spotkanie z zakresu Prewencji odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu.

EDIT

Planowane na 1 grudnia 2017 r. spotkanie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu zostało odwołane.

Written by