Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

W Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii e-Zdrowia na lata 2018-2022. Z powodu zainteresowania tematyką w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący OIPiP w Toruniu Tomasz Krzysztyniak, który reprezentował Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Panią Prezes Zofią Małas. Tomasz Krzysztyniak przedstawił wizję i oczekiwania w stosunku do formułowanej Strategii.

Jedna kwestia dotyczyła zagadnienia wymiany obecnego prawa wykonywania zawodu na dokument w formie karty poliwęglanowej o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w przyszłości miałoby stanowić jednocześnie Kartę Specjalisty Medycznego (KSM), a zatem powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie pracownika medycznego, na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Karta służyłaby także do składania podpisu na dokumentacji prowadzonej elektronicznie, która będzie stopniowo wdrażana począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Inną sprawą jest zagadnienie spójności danych gromadzonych w centralnym rejestrze pielęgniarki i położnej, rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i SMK. Dzisiaj próba korzystania z każdego z nich wymaga wprowadzania powielanych danych.

Na koniec Przewodniczący zaproponował stworzenie aplikacji do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez przeglądarkę internetową, co zaoszczędziło by działań pielęgniarkom i położnym związanych z bezpieczeństwem danych oraz przechowywania jej przez 20 lat po zakończonej pracy.

Prezentacja założeń Strategii e-Zdrowie przez jej dyrektora

Written by