Forum Medycyny Paliatywnej

W Warszawie zakończyło się Forum Medycyny Paliatywnej 2017 organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W trakcie jej trwania odbyły się dyskusje panelowe, które w tym roku poświęcone były:

  •   problemom opieki paliatywnej w wybranych województwach,
  •   opioidofobii,
  •   farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór w praktyce klinicznej, pielęgnowaniu pacjenta ze zmianami skórnymi,
  •   zastosowaniu prokinetyków w leczeniu pacjentów objętych opieką paliatywną,
  •   podskórnej infuzja leków i płynów,
  •   modelowi opieki duchowej w polskich hospicjach.

Podczas konferencji odbyła się także otwarta dla mediów sesja na temat „Kierunki rozwoju, sposoby finansowania i wyzwania opieki paliatywnej”, której moderatorem była red. Iwona Schymalla. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentował Tomasz Krzysztyniak – przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Tomasz Krzysztyniak mówił m.in. o opiekunie medycznym jako zawodzie pomocniczym oraz postulował o wpisaniu wskaźników określających ilość pielęgniarek zapisanych w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych.

W Forum uczestniczyli także: Jacek Kubiczak – dyrektor Hospicjum „Światło” oraz Ilona Ciesielska – specjalista medycyny paliatywnej, lekarz Hospicjum „Światło”.

Written by