Karminie piersią

Zakończył się dwudniowy, bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”.

Zajęcia prowadziła położna mgr Katarzyna Kaczmarek – Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Grupa szkoleniowa liczyła ponad 30 położnych i pielęgniarek.

Written by