Posiedzenie Prezydium

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP. Porządek obrad obejmował sprawy rejestrowe (wpisy i wykreślenia z rejestrów pielęgniarek i położnych), rozpatrywanie zapomóg losowych dla członków samorządu oraz sprawy bieżące. Podjęto uchwały od nr 261 do 280.

Written by